Regulamin

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem sklepu www.ekangur.pl jest firma KANGUR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-640), ul. Mokotowska 1, KRS: 0000554375, NIP: 7010467068 REGON: 360765710, zwana dalej „Sprzedawcą”.

2. Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu, pod adresem internetowym www.ekangur.pl,  na podstawie niniejszego Regulaminu.
3. Niniejszy regulamin jest integralną częścią Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
4. Warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu przez Klienta.
5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zamówienia i sposób ich realizacji

 

 2. ZAMÓWIENIA I ICH REALIZACJA

 

1.     Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.ekangur.pl, w niektórych wypadkach telefonicznie.

2.     Rejestracja i założenia konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia Zamówienia przez Klienta w Sklepie.  Po złożeniu zamówienia klient dostaje informację o jego przyjęciu na adres e-mail podany przy zamawianiu. W tej wiadomości znajdują się m.in.:

·       liczba i cena zamówionych produktów, wraz z podatkiem

·       koszty dostawy i ewentualnie koszty wybranego sposobu płatności

3.     Realizacja zamówienia rozpoczyna się w przypadku zamówień płatnych z góry, w chwili zaksięgowania na koncie sklepu wpłaty za zamówienie

4.     Od momentu złożenia zamówienia, do momentu jego realizacji klient może anulować złożone przez siebie zamówienie kontaktując się ze sklepem mailowo bądź telefonicznie.

5.     Sklep nie gwarantuje realizacji zamówienia, jeśli wyczerpie się nakład produktu. W takiej sytuacji zamówienie zostaje anulowane i wpłacone przez klienta pieniądze zostają zwrócone w całości na wskazane konto.

6.     Termin otrzymania zamówienia przez klienta to czas realizacji zamówienia powiększony o czas dostawy zamówienia, zależny od wybranej formy przesyłki. 

7.     Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

·       z góry przelewem bankowym na konto Sklepu

·       z góry przelewem elektronicznym za pośrednictwem firmy DotPay.pl

 

 

3. ZWROTY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1.     Klient może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w ciągu 14 dni od odebrania zamówienia.

2.     Aby odstąpić od umowy, należy przesłać jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres lukasz@ekangur.pl wraz z informacjami pozwalającymi na jednoznaczną identyfikację zamówienia (np. numer zamówienia, adres dostawy, itp.) a następnie zwrócić towar zgodnie z informacjami przesłanymi przez Sklep w odpowiedzi na oświadczenie odstąpienia od umowy.

3.     W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep gwarantuje zwrot w ciągu 7 dni kwoty zamówienia. Zwrot płatności dokonany zostanie przelewem na wskazane konto bankowe.

4.     Klient może także w ciągu 14 dni zwrócić część zamówienia (np. niektóre zakupione produkty), w takim przypadku Sklep gwarantuje zwrot ceny tych towarów w momencie ich zamawiania, proporcjonalnie do wartości całego zamówienia.

5.     Koszty zwrotu towaru (przesłania ich do siedziby Sklepu) są ponoszone przez klienta.

6.     Klient odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

 

4. REKLAMACJE

 

1.     W razie wszelkich niezgodności zawartości paczki ze złożonym zamówieniem, uszkodzenia produktu lub braku elementów klient może złożyć reklamację pod adresem e-mail lukasz@ekangur.pl podając dane niezbędne do identyfikacji zamówienia (np. adres dostawy, numer zamówienia, itp.) i dokładnie opisując problem.

2.     Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), klient może zdecydować czy Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu, zaakceptuje obniżoną cenę lub wybierze inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

3.     Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni.

4.     W przypadku reklamacji produktu Sklep wzywa kuriera, który podejmuje paczkę od klienta. Klient nie ponosi żadnych związanych z tym kosztów.

5.     W przypadku gdy w wyniku reklamacji następuje zwrot towaru, Sklep zwraca klientowi pełną kwotę zapłaconą za towar.